groep 1/2 B
juf Mirjam, juf Hester


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de groepspagina van groep 1/2B

Onze groep kunt u vinden in het hoofdgebouw, het eerste lokaal aan de rechterkant.
De groep bestaat momenteel uit 20 leerlingen en er wordt lesgegeven door juf Hester Wolters en juf Mirjam Berkelaar.
 
 
juf Hester juf Mirjam
Onze groep 1/2 werkt nauw samen met de andere kleutergroep,  zo kunnen we ervoor zorgen dat het aanbod in beide groepen gelijk is.
In de kleutergroepen werken we altijd in thema’s (gemiddeld 8 per jaar) we maken gezamenlijk een beredeneerd aanbod waarin we alle tussendoelen aan bod laten komen om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op hun eigen niveau. Spelend leren is daarbij een belangrijk element.

Binnen het beredeneerd aanbod gebruiken we ook een aantal methodes:
  • Kinderen en hun sociale talenten (sociale vaardigheden).

  • Gecijferd bewustzijn (rekenvaardigheden).

  • Fonemisch bewustzijn (taalvaardigheden).

  • My little island (vaardigheden Engels).

Twee maal per week geven wij een half uur Engelse les. Dit gaat spelenderwijs vanuit de methode maar wordt ook verwerkt in de thema’s. Tijdens de werklessen leren de kinderen eveneens te werken met de computer en tablets. Verder spelen we elke dag buiten en hebben wij de mogelijkheid om twee maal per week van de speelzalen gebruik te maken.
Een aantal keer per jaar maken we met de klas een uitstapje. Vaak in het kader van een thema. Elk jaar gaan we met de kleutergroepen op schoolreis.
Vorderingen houden wij bij door voor iedere vakantie tussendoelen te evalueren. Wij vullen het ontwikkelingsvolgmodel in oktober en april in. Twee maal per jaar nemen we de citotoetsen en de toets beginnende geletterdheid af. We brengen dit naar de kinderen als het maken van een leuk spel waardoor zij geen druk ervaren. De ontwikkeling van de kinderen bespreken we drie maal per jaar met de ouders/verzorgers. Uiteraard kan er tussendoor ook een afspraak gemaakt worden.

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.