groep 8
meester Peter, juf Manouk


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de groepspagina van groep 8

Onze groep 8 kunt u vinden in het achterste lokaal op de bovenverdieping van het zorggebouw
De groep bestaat uit 27 leerlingen en er wordt lesgegeven door meester Peter Oole. In groep 8 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. 
Daarbij wordt bij het lesgeven extra nadruk gelegd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik. Kort samengevat worden ze steeds meer eigenaar van het eigen leerproces.
 
In de loop van het jaar krijgen de leerlingen en hun ouders / verzorgers voorlichting over hoe daar mee om te gaan. Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.

Hiertoe bezoeken wij een aantal VO-scholen in de regio en krijgen we enkele gastlessen van docenten van uit het VO.
In groep 8 krijgt de leerling en zijn ouders / verzorgers een definitief schooladvies te horen.
 
Tegen het eind van het schooljaar het Anglia-examen groep 8 worden afgenomen.
In groep 8 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben we elke week op dinsdag- en vrijdagmiddag gymles.

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.