leerlingenraad
meester Peter


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de pagina van de leerlingenraad


De leerlingenraad

De leerlingenraad van OBS Branding is sinds januari 2017 gekozen en in functie. In de eerste week na de kerstvakantie is in de groepen 5 t/m 8 uitgelegd wat een leerlingenraad inhoud. In elke groep zijn kandidaten aangemeld, die graag als vertegenwoordiger van de groep in de leerlingenraad zitting namen. Op woensdag 18 januari waren de verkiezingen. Nadat de kandidaten zich gepresenteerd hadden aan de klasgenoten, vonden deze verkiezingen plaats. De leerlingenraad stond onder de bezielende leiding van juf Jasmin. Vanaf dit jaar is de leiding overgenomen door meester Peter. De leerlingenraad komt 6 keer in het jaar bijéén en heeft een inbreng namens de leerlingen in de organisatie van de school.

Aan het einde van de het schooljaar 2017-2018 heeft de leerlingenraad voorgesteld iets met een week tegen pesten te doen. Na overleg hebben we deze week een positievere draai gegeven met de zelfde lading. Dat werd "de week van van het samenspelen" midden in de periode van de zgn "gouden weken" waarin elke groep na een grote en lange vakantie gevormd wordt middels allerlei samenwerkactiviteiten.


 
Wie zijn de leden van de leerlingenraad 2017 -2018 
 de huidige leden:
Imara groep 6, Naima groep 8 en Raissa groep 7
vergaderdata                                                                                                                                                                                                
De leerlingenraad vergadert 6 keer in het schooljaar. De vergaderingen vallen onder etenstijd daarom wordt jullie lunch verzorgt.    

Er wordt dit school jaar nog vergadert op:
woensdag 23-8-2017
woensdag  
woensdag  
woensdag  
woensdag  
woensdag  
Alle vergaderingen starten om 12:15 uur in het hoofdgebouw en  duren ongeveer 3 kwartier.
week  van het samenspelen                                                                                                                                                                        

De leerlingen raad is samen met het teamjeugdactiviteiten van stichting Push aan tafel gegaan om in het begin van het volgend schooljaar een week van het samenspelen te organiseren. Dit initiatief werd geopperd door de leerlingenraad en door het team omarmd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een helle leuke week waarin ook teamjeugd van stichting Push een rol in gaat spelen. In deze week zal ook het buitenspeelmateriaal voor groep 1 t/m 8 gepresenteerd gaan worden, dat de school gaat aanschaffen van de ruim 1100 Euro, die de groepen 6 t/m 8 de afgelopen twee jaar hebben opgehaald met de Jantje Beton actie.

Als voorbereiding op deze week zijn drie leerlingen van onze school naar de Fairplayclinic op het leerlingencongres van PrimoVPR geweest. Zaken, die daaruit zijn gekomen zullen zeker ook in deze week naar voren worden gebracht. Leerlingen Congres / Fairplay Clinic o.l.v. Henk Pieterse (oud-international Basketballer) Afgelopen woensdagmiddag volden drie leerlingen (Juliëtte, Elle en Naima uit groep 7) van onze school een Fairplay Clinic o.l.v. oud-international basketballer Henk Pieterse. Van alle scholen verbonden aan PrimoVPR waren kinderen in de Dukdalf aanwezig.

Er werd niet alleen twee uur lang intensief gesport, maar ook werd ondertussen uitgelegd wat “met elkaar omgaan” betekent. Daarna werd er in groepjes gebrainstormd over wat Fairplay volgens de leerlingen moet zijn.
Samengevat kwam naar voren:
1. Respect
2. Wees je zelf en accepteer de ander
3.Veiligheid
4. Leer van elkaars fouten en die van jezelf.

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van deze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.